Ostoskori Ostoskori on tyhjä.

Ostoskorisi on tyhjä

Rekisteriseloste

Kz-lastenvaatteet /Kimpaz Oy noudattaa Suomen Henkilötietolakia (523/99) 10 §.

Laatimispäivä 16.11.2013

1. Rekisterin pitäjä

Kimpaz Oy

Kimpaz oy Y-tunnus 0652329-1 Somerotie 36220 Kangasala Puhelin 040-7497442

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jenni ijäs

Kimpaz Oy Y-tunnus 0652329-1
Somerotie 7 36220 kangasala Puhelin 040-7497442
jenni@kz-lastenvaatteet.fi

3. Rekisterin nimi

Kz-lastevaatteet.fi -verkkosivuston käyttäjärekisteri, jota kimpaz ylläpitää.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

kz-lastenvaatteet.fi -verkkosivuston käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja tilaushistoria.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi kz-lastenvaatteet.fi -verkkosivuston käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kimpaz Oy ei luovuta asiakastietoja muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisteristä ei ole olemassa manuaalista aineistoa. Tiedot sijaitsevat Kimpaz Oy:n omistamalla palvelimella Kangasalla.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.